290 revisioner för en av Sveriges största arbetsgivare – Göteborgskontoret har fullt upp

290 stycken revisioner. Det är en hel del. Blir det långtråkigt? Vad är det svåraste? Varför ska regionen egentligen revideras?

Matilda Hildingsson är en av tre konsulter på Ensucon som är utvalda att revidera miljöarbetet på samtliga enheter hos en av Sveriges största regioner. Totalt blir det 290st revisioner under tre år. Ett hästjobb minst sagt.

– Vi gör cirka två revisioner i veckan per person. Det är roligt och utvecklande då verksamheterna skiljer sig ifrån varandra. En tandläkarmottagning skiljer sig väldigt mycket ifrån en verksamhet som Botaniska trädgården, exempelvis när det kommer till kemikalieanvändning. Sen planerar vi våra veckor och matchar revisionerna med andra konsultuppdrag för att få variation i vardagen.

Regionen är en av Sveriges största arbetsgivare. Regionen har själva tagit fram kriterier för miljödiplomering för vissa av sina enheter.  Syftet med miljödiplomeringen är att sätta en standard på deras miljöarbete och framför allt att ha uppföljning på saker som avfallshantering, kemikalieanvändning och tjänsteresor. Vissa styrmedel som mål och policy är samma för alla men sedan har alla enheter specifika rutiner för sin verksamhet. Regionen har prioriterat miljöledning och vikten av att mäta och följa upp arbetet. Miljödiplomeringen ställer krav på rutiner, dokumentation och uppföljning men har lägre dokumentationskrav än miljöcertifiering som ISO 14001.

Rent praktiskt så går det till så att revisorerna åker ut fysiskt till samtliga enheter. Först går man igenom dokumentation och rutiner. Därefter går man också en rundtur i verksamheten och tar stickprov, t.ex. på kemikalier och avfall.

– Det roligaste är att träffa så mycket glada och trevliga människor. Men det är också en av utmaningarna att vi träffar så extremt mycket folk och olika personer, samtidigt som det är kul tar det energi.

Uppdraget omfattar även ett utbildningspaket, utöver revisionerna. Samtliga miljöombud på regionen går Ensucons grundutbildning i miljö. Under dag 1 går man igenom miljöproblematiken i samhället idag, vilka utmaningar vi står inför och grunderna i klimatförändringens orsak och verkan. Under dag 2 fokuserar man på regionens arbete och hur man kan arbeta med miljöfrågorna på regionen. Totalt blir det 200 personer som gått utbildningen det senaste året.

– Medarbetarna är väldigt engagerade, medvetna och visar ett stort intresse för miljöfrågan. Det känns därför mycket givande och utvecklande att få vara en så viktig kugge i detta arbete. Att vi genom vårt arbete får möjlighet att utbilda och fortsätta stimulera deras engagemang känner givande och inspirerande.