Arbetar för att göra arbetsplatserna säkrare

Alexander Sääf och Rebecca Sandell arbetar för att alla ska kunna komma hem från jobbet och äta middag med familjen. Genom att arbeta med arbetsmiljö får de som konsulter på Ensucon möjligheten att på riktigt göra skillnad för att göra arbetsplatser säkrare – oavsett om arbetsplatsen är ett litet kommunalt bolag eller om det är på bygget av järnväg.  

– Det är en stor bredd på uppdragen! Ibland anlitas vi för korta arbeten som till exempel riskbedömningar, medan andra uppdrag är flera år långa, säger Rebecca Sandell.  

I de längre uppdragen kan det handla om att från grunden bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete eller att löpande utföra revisioner på arbetsplatsen. Alexander Sääf påpekar att just arbetsmiljöfrågor kan vara fördelaktiga att använda sig av extern experthjälp i: 

– Som konsult kan man ge nya infallsvinklar och perspektiv, vilket kan hjälpa organisationen framåt i sitt arbetsmiljöarbete.  

BAS-P för en del av Norrbotniabanan

Det finns ett stort behov av konsultstöd inom infrastruktur och Ensucon jobbar med allt ifrån kommuner och kommunala bolag till privata företag. Ett mastodontprojekt som Ensucon är delaktiga i är arbetet med att bygga Norrbotniabanan – en järnväg som ska gå mellan Umeå och Luleå och som, när den är klar, kommer att vara 30 mil lång. Det är Trafikverket som beställt arbetet och anlitat AECOM, som de i sin tur anlitat Ensucon för arbete med bland annat miljö och arbetsmiljö. 

Alexander Sääf har, med stöd av Rebecca Sandell, rollen som BAS-P, vilket är en förkortning av byggarbetsmiljösamordnare för projekteringen. Detta innebär samordning med väldigt stora kontaktytor inom projektgruppen och med alla olika teknikområden såväl som projektledningen. 

– Att vara BAS-P i ett så pass stort projekt som Norrbotniabanan är lite extra roligt eftersom det gör att vi får lov att arbeta med så stora kontaktytor inom projekteringsgruppen! Genom att diskutera risker och arbetsmoment så får vi dessutom god insyn och kunskap inom olika arbetsområden, säger Alexander Sääf. 

– Ja, det är verkligen en bredd på arbetsuppgifterna, fyller Rebecca Sandell i och fortsätter: 

– För någon vecka sen pratade vi med teknikområdesansvarig för bergarbeten om vilka risker som finns i att spränga och klyva berg, och den här veckan arbetar vi med att göra färdigt arbetsmiljöplaner för bygget av broar.  

Bredden på uppdrag lockade

Både Rebecca Sandell och Alexander Sääf blev intresserade av att börja jobba på Ensucon på grund av att konsultbyrån har en bred portfölj med olika spännande projekt, stora som små inom både arbetsmiljö och miljö.   

– Det är också väldigt trevligt att Ensucon är som en enda stor familj där man kan alla namnen och känner igen alla medarbetare, säger Alexander Sääf, som dessutom tycker att det är spännande att se hur många olika specialistkunskaper det finns inom företaget: 

– Det är enkelt att bara kontakta någon om man behöver hjälp med någon specialinriktad fråga!  


Vilka globala mål berörs av arbetet med 

Genom att få vara med i projekteringsfasen av infrastrukturprojekt finns goda möjligheter att bidra till FN:s globala mål. Olika projekt bidrar såklart till olika mål, men det finns en stor påverkansmöjlighet inom infrastrukturprojekt att arbeta för: 

3 God hälsa och välbefinnande 

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

11 Hållbara städer och samhällen