Ensucon deltar på Saltsjöbadenworkshopen

Nu är den sjunde Saltsjöbadenworkshopen igång – i Göteborg! Workshopen riktar sig till beslutsfattare, forskare och andra intressenter som stödjer medvetenhet och kontroll av luftföroreningar på internationell nivå. Salar Valinia är på plats som representant för Ensucon och som delad ordförande i gruppen Integrerad övervakning (ICP Integrated Monitoring), tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet som tillhör forskningsgrenen (Working groups on effects) inom Luftvårdskonventionen.

De tidigare Saltsjöbadenworkshoparna har utgjort ett forum för informella diskussioner om faktiska luftföroreningsproblem, och resultaten har bidragit till att sätta agendor för framtiden. Workshopen som pågår nu ska lägga grunden för revideringen av protokollet om försurning, övergödning och marknära ozon (även kallat Göteborgsprotokollet). Workshopen anordnas som en del av det officiella mötesprogrammet för det svenska ordförandeskapet för Europeiska rådet under första halvåret 2023.

– Det är ett häftigt möte att vara med på! säger Salar Valinia, som även deltog 2018 i den sjätte upplagan av workshopen, och fortsätter:

–  Hela mötet innebär en chans för parter att prata under “Chatham rules”, det vill säga att man kan diskutera resultaten från seminariet i omvärlden, men inte kan diskutera vem som deltog eller citera vad en specifik individ har sagt. Det som diskuteras under mötet blir lite av en “pulsmätning” för framtida förhandlingar om utsläppsminskningar, säger Salar Valinia.

På plats är han med och stöttar upp i Early career-workshopen, som är en simulering av en internationell luftkvalitetsförhandling för miljöforskare, studenter och diplomater som är i början av sina karriärer. Syftet med den simulerade förhandlingen är att deltagarna får lära sig om skillnaderna i perspektiv från olika länder och hur internationella förhandlingar går till. Deltagarna får också komma på kreativa lösningar som kan överbrygga deltagarnas kontrasterande insatser.

–  Sen är mitt största intresse med mötet att delta på ekosystembitarna och diskutera den forskningen som finns, säger Salar Valinia.

Workshopen arrangeras av Naturvårdsverket, det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet och IVL Svenska Miljöinstitutet i nära samarbete med konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP) och med stöd från Nordiska ministerrådet.