Ensucon storsatsar – rekryterar forsknings- och utvecklingschef inom vatten och miljö från Afry

2022-05-30


Ensucon är ett tillväxtbolag som sedan starten i september 2018 vuxit i gasellfart och idag består av 47 anställda fördelade över tre orter; Stockholm, Göteborg och Lund.  Nu tar vi nästa steg och välkomnar Martijn van Praagh till Ensuconfamiljen.

Bolaget grundades av Rickard Sallermo, Gustav Johansson och David Lundh med ett tydligt fokus att skapa ett bolag som skulle präglas av glädje, engagemang och nyfikenhet. Fokus har legat på att anställa LENA-personligheter där Ledarskap, Engagemang, Nyfikenhet och Ansvar är det viktigaste i samband med rekryteringsarbetet. Redan från start har det funnits ett uttalat mål att knyta täta band med högre utbildning, där fokus på forskning och utveckling har varit en uttalad strategi.


Forskning och utveckling

Våra experter medverkar sedan 2020 till exempel i ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt inom stomljud, där Johan Scheuer tillsammans med Trafikverket och forskare från Chalmers arbetar för att ta fram en nationell beräkningsmodell för stomljud från färdig anläggning i infrastrukturprojekt.

Ensucon arbetar också, genom Salar Valinia, med att tillsammans med parter i FN ta fram den senaste forskningen om luftföroreningars effekter på ekosystem. Arbetet ligger sedan till grund för internationella förhandlingar gällande utsläppsminskningar. Salar Valinia är tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet ordförande i ICP Integrated Monitoring inom FN:s Luftvårdskonvention och är dessutom del i Ensuconfamiljen sedan mars 2021. 


Vill lyfta forskning och utveckling inom konsultbranschen

Nu tar vi nästa steg och välkomnar Martijn van Praagh till Ensuconfamiljen.
Martijn van Praagh vill korta avståndet mellan vetenskapen, akademin och konsultvärlden – och han vill göra det tillsammans med Ensucon:

– Jag har haft mina ögon på Ensucon under en tid; det är ett ungt, ambitiöst företag med en bredd av kompetenser och massor av spännande uppdrag, säger Martijn van Praagh.

– Företaget har dessutom växt till sig så mycket att det nu finns möjlighet att förverkliga tanken på att ta forskning och utveckling inom konsultbranschen till en ny nivå.

Martijn van Praagh är adjungerad lektor och docent i miljövetenskap vid Lund universitet, specialist inom miljötillstånd, miljörisker med avseende på föroreningar, avfall/resurshushållning
och förorenade områden och arbetar dessutom sedan flera år med forskning och utveckling inom miljö. Han har med andra ord en fot i vetenskapen och en i konsultbranschen.

– Möjligheterna är oändliga. Min tanke är att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt inom alla de områden som Ensucon redan verkar inom, säger Martijn van Praagh.

Rickard Sallermo, VD på Ensucon, har tänkt samma tanke och har samma ambition. Med Martijn van Praagh kan Ensucon ta nästa steg, med avstamp i de forskningsprojekt som företaget redan idag driver tillsammans med bland annat Chalmers och Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Vi är så glada att Martijn vill bli en del av Ensuconfamiljen och att vi tillsammans kan utveckla branschen. Jag ser det som en fantastisk matchning! säger Rickard Sallermo.

Vill du veta mer?

Kontakta Rickard Sallermo, 079 - 337 99 83, rickard@ensucon.se
Martijn van Praagh,  073 - 022 16 92, martijn.van.praagh@ensucon.se