Från idé till företag

Globalt vantrivs 85% av alla människor på sina jobb. Ändå vet vi att lönsamhet och trivsel går hand i hand då detta leder till b.la. mer engagerade medarbetare och mindre frånvaro. Tanken på vad allt detta missnöje måste kosta är hisnande.

Rickard, Gustav och David, Ensucons grundare, tänkte att det måste finnas ett bättre sätt. De var alla engagerade och drivna miljökonsulter men såg att många kollegor satt av tiden och hängde läpp. Vad hade hänt om man startat ett nytt bolag där man från början genomsyrade organisationen med sammanhållning och engagemang?

Det har sagt så många gånger nu att det börjar bli en kliché men likväl är det sant att kultur äter strategi till frukost.

Om man då har med sig trivsel som en hörnsten i företaget från början har man inte bara en härlig arbetsplats utan ett stort försprång jämfört med de flesta konkurrenter. Men hur bygger man en företagskultur? Att slänga ihop ett par slagord och sedan berätta för de anställda att detta är våra värderingar är ganska vanligt men ärligt talat, när har det funkat?

Lever man inte efter sina värdeord är man som föräldern som säger en sak men gör en annan. Vad kommer barnen göra då? Vi vet alla hur det kommer gå.

Företagskulturen kommer till syvende och sist från de som jobbar på Ensucon och den attityd de har. För att bygga en vinnande kultur och ett vinnande företag väljer Ensucon att i varje rekrytering prioritera människor efter attityd. Människor är väldigt duktiga på att lära sig nya saker men ganska usla på att byta attityd.

Hur ofta har man inte läst en annons där ett företag skriver något i stil med ”vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.” Likväl väljer man att rekrytera Lisa med fem års erfarenhet istället för nyexaminerade Anna även om Anna har de där personliga egenskaperna man sa att man var ute efter. 


Ensucon bryter detta mönster och på bara ett par månader har det gett otroliga resultat. Ensucon vinner kund efter kund och har växt från tre till elva anställde på ett halvår. Här värderar vi engagemang, nyfikenhet och den där glimten i ögat som är humor och driv. En miljökonsult med dessa egenskaper kommer snabbt att komma på fötter och lära sig vad Ensucon sysslar med, att vinna tillsammans.  


Trivseln gör sen att personen stannar kvar, är friskare och hittar nya möjligheter som får Ensucon att växa. Allt detta och så har vi kul på vägen också.