Från miljöskandal till miljösatsning

Från journalist till projektledare för sanering av Sveriges första och största miljöskandal. Helena Svensson på Ensucon har verkligen bytt bransch, men att ha 18 år i ryggen som journalist har många fördelar.

-      Något av det mest utmanande i detta projekt är kommunikation. Där har jag klar fördel av att vara journalist och en god kommunikatör och kan använda de erfarenheter jag erhållit från min journalistbakgrund.

Mellan 1965 och 1977 pumpade ett skånskt företag systematiskt ut kemiskt avfall i närliggande å samt grävde ned avfall i marken kring industrin. Detta blev Sveriges första riktiga miljöskandal och idag är saneringen av området ett stort projekt som krävt mycket innovation och teknik i framkant.

Saneringen är en kombination av termisk in situ-sanering och traditionell sanering där man schaktar bort de förorenade massorna. Vid termisk in situ-sanering värms föroreningen upp till sin kokpunkt, oftast 100 grader, som då övergår till gasform som man samlar upp. Denna sanering är unik i sitt slag i Sverige och sällsynt globalt då man värmer upp föroreningen till 300 grader. Detta är ett prestigeprojekt inom branschen och många personer söker sig aktivt dit för att få vara delaktiga.

Projektledarens roll innebär att samordna alla de aktörer som är involverade i saneringen. I dagsläget är det runt 10 olika aktörer. Ett annat viktigt ansvarsområde är kommunikationen kring projektet.

-      De största utmaningarna med projektet har varit att vi använt ny teknik i framkant som inte är beprövad samt kommunikationen kring projektet. Många samhällsaktörer tittar på detta med kritiska ögon och det är viktigt att alltid kommunicera proaktivt om vad vi gör och varför samt alla positiva framsteg som sker.

Saneringen av området som Helena projektleder började 2020 och i sommar ska det vara klart. Men förarbetet för hela området började redan 2002. Sen dess har det pågått en omvandling från ett förorenat industriområde till en satsning för miljö och samhälle. Den ena delen av området är en planerad miljö med rekreationsområde för samhällsinvånare och andra delen en vild ängsmiljö för att främja biologisk mångfald och pollinerare.

-       Vi ska inte radera det förflutna. Det är viktigt att vi lär oss av historien. Men nu är det dags att denna historia får ett avslut och att byn får vara by. Detta projekt har gått från att vara en miljöskandal till en miljösatsning. Det känns fantastiskt att jag varit med och bidragit i det viktiga arbetet, säger Helena.


Helenajpg