Mäter föroreningar i jord och vatten

Att få möjligheten att kombinera kontor och utomhusarbete är nog det absolut bästa med att vara miljökonsult inom förorenade områden – att jobbet dessutom innebär en stor komplexitet och samarbeten med många expertområden gör det ännu mer spännande. Det tycker David Lundh, miljökonsult på Ensucon med fokus på förorenade områden. 


Förorenade områden, eller FO som ofta ämnesområdet benämns, är ett brett arbetsfält med varierande uppdrag. Det är många aktörer, både privata och offentliga, som har ett behov av tjänster som rör mark och grundvatten med avseende på eventuella föroreningar. Vanliga uppdrag kan röra detaljplanefrågor, masshantering eller utredningar inför tillstånd för miljöfarliga verksamheter.  

– Det bästa med arbetet är att varje fastighet och projekt är unikt på sitt sätt och att också variationen av föroreningar ofta är stor och kräver samarbeten med många expertområden, säger David Lundh. 

Många provtagningar för ny strandpromenad

De senaste två åren har Ensucon ansvarat för alla miljöfrågor kopplade till etableringen av Lidköping kommuns nya strandpromenad längs med Vänern. Och för att anlägga ett promenadstråk nära vatten krävs många kontroller i samband med arbetet, vilket för Ensucons del har inneburit provtagning av grundvatten, ytvatten, sediment och jord såväl innan som under projektets gång. 

– Vi har använt allt ifrån vadarstövlar till båtar och större grävmaskiner för att kunna ta proverna, vilket ibland inneburit lite omkastade planer då för mycket blåst eller is kan ställa till det för provtagning från båt, säger David Lundh. Han uppskattar variationen med att kombinera kontor och utomhusarbete, även om soliga dagar med provtagningar på våren är lite härligare än när det är blåser och snöar sidledes. 

Samarbete och engagemang ger arbetsglädje

Att David Lundh valde Ensucon beror på att det är ett mindre företag men ändå med en stor bredd kompetensmässigt: 

– Varje arbetsdag blir lite extra intressant på grund av det, och man vet aldrig vad som väntar i nästa projekt. På Ensucon är det kort väg till samarbete och alla kollegor är helt fantastiska! Att vi jobbar brett och har en så härlig glädje och engagemang i det vi gör tror jag speglar av sig i projekten som vi arbetar med.  


Arbetet med förorenade områden berör de globala målen:  

6 Rent vatten och sanitet för alla 

11 Hållbara städer och samhällen