Hållbarhet

Vi visar vägen till ett strategiskt hållbarhetsarbete!


För att ta sig an hållbarhetsfrågan på ett effektivt och konstruktivt sätt krävs rätt verktyg. Vi hjälper er att identifiera kärnan i ert hållbarhetsarbete, att formulera långsiktiga mål och att hitta en tydlig strategi.

Ensucon erbjuder engagerande och inspirerande workshops och utbildningar i hållbarhet, anpassade efter er verksamhet.

Vi hjälper er att hållbarhetsrapportera enligt gällande lagkrav och utifrån den standard som passar er verksamhet bäst. Såväl Global Reporting Initiative (GRI) och FN Global Compact som The Sustainable Development Goals (SDG) ligger oss varmt om hjärtat.

Kontakta oss

Vi är experter på:

  • Stategiskt hållbarhetsarbete
  • Hållbarhetsrapportering
  • Workshops & utbildningar
  • Framtagning & granskning av styrdokument


Ring Gustav och snacka hållbarhet!


Gustav Johansson
072-306 64 07
gustav@ensucon.se