Utbildningar

Vi på Ensucon brinner för det vi gör och våra engagerade medarbetare delar gärna med sig av sin kunskap till dig.
Om ditt företag vill ha en skräddarsydd utbildning där ni väljer tid och plats är det bara att höra av sig till oss på utbildning@ensucon.se eller ringa till +46 723066407


Provtagningsutbildning  - en av våra experter inom förorenade områden utbildar i hur man provtar i fält.

Datum: 29 september 2022
Pris: 6995 kr ex. Moms
Tid: 9-17:00
Plats: Lund 

Om utbildningen:
Ensucon erbjuder en teoretisk provtagningsutbildning för dig som vill få en introduktion till eller bygga på din kunskap om provtagning av utsläppsvatten och fasta material. I kursen ingår att lära sig identifiera och förebygga de kemiska arbetsmiljörisker som kan förekomma vid provtagning av föroreningar.

Utbildningen behandlar kvalitetssäkring, ansvarsfrågor och uppbyggnaden av kontrollprogram och provtagningsplaner. Den tar även upp metoder och utrustning för provtagning och frågor kring representativitet och felkällor.

Materialet avser att besvara frågor så som:
  • Vad innebär en ackrediterad analys?
  • Vad är viktigt att tänka på för att inte få en förlust av förorening i provet eller kontaminera provet, så att analyssvaret blir missvisande? 
  • Vilka instrument kan användas för direktmätning av föroreningar och förhållanden i jord och vatten?

Efter utbildningen kommer du ha kunskap om hur prover tas i både vatten och fasta material. Utbildningen motsvarar utbildningskraven angivna i SNFS 1990:11.
Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som vill få en grundläggande kunskap inom provtagning i utsläppsvatten och i fast material.

I priset inkluderas:
Lunch, fika, kursmaterial samt kursintyg.  


Skyddsombudsutbildning - en av våra experter inom arbetsmiljö utbildar i rollen som skyddsombud.

Datum: 5 oktober 2022
Pris: 4995 kr ex. moms
Tid: 9:00-15:00
Plats: Lund

Om utbildningen:
Ensucons skyddsombudsutbildning är en grundläggande arbetsmiljöutbildning där vi går igenom systematiskt arbetsmiljöarbete samt rollen som skyddsombud. Under utbildningen går vi igenom relevant lagstiftning, verktyg för samverkan inom arbetsmiljö, vilka rättigheter och skyldigheter du som skyddsombud har samt ger en inblick i riskbedömningar för arbetsmiljö. Under utbildningen varvar vi föreläsningar med gruppövningar och diskussioner. 
Efter utbildningen kommer du ha grundläggande kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete och vad rollen som skyddsombud innebär.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till skyddsombud, chefer och arbetsledare inom alla typer av branscher som vill få djupare kunskap kring skyddsombudets roll och uppgifter samt grundläggande kunskaper kring arbetsmiljöarbete.

I priset inkluderas:
Lunch, fika, kursmaterial samt kursintyg.  


Säker kemikaliehantering - en av våra experter utbildar i hantering och lagring av kemikalier i din verksamhet. 

Datum: 19 oktober
Pris: 2995 kr ex. moms
Tid: 9:00-12:00
Plats: Lund

Om utbildningen:
 Utbildningen ger både ledare och arbetstagare ökade kunskaper om miljö- och arbetsmiljörisker kopplade till hanteringen av kemikalier. Vidare går vi igenom ansvarsförhållanden och vilka lagar och krav som är tillämpbara, ex. CLP-förordningen.

Under utbildningen följer vi en kemisk produkts livscykel från riskhantering och förberedelser, lagring och hantering, säker användning, olyckfallsberedskap och avfallshantering. Under utbildningen varvas föreläsningar med gruppövningar och diskussioner.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som vill få djupare kunskaper kring kemikalier och de risker som kommer med arbete med dessa. Du kan vara allt från kemikalieansvarig till kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöchef, skyddsombud eller användare av kemiska produkter. 

I priset inkluderas: 
Fika, kursmaterial samt kursintyg.