Provtagningsutbildning

Provtagningsutbildning - en av våra experter inom förorenade områden utbildar i hur man provtar i fält.

Datum:  30 November 2022
Pris: 6995 kr ex. Moms
Tid: 9-17:00
Plats: Stockholm

Om utbildningen:
Ensucon erbjuder en teoretisk provtagningsutbildning för dig som vill få en introduktion till eller bygga på din kunskap om provtagning av utsläppsvatten och fasta material. I kursen ingår att lära sig identifiera och förebygga de kemiska arbetsmiljörisker som kan förekomma vid provtagning av föroreningar.

Utbildningen behandlar kvalitetssäkring, ansvarsfrågor och uppbyggnaden av kontrollprogram och provtagningsplaner. Den tar även upp metoder och utrustning för provtagning och frågor kring representativitet och felkällor.

Materialet avser att besvara frågor så som:

  • Vad innebär en ackrediterad analys?
  • Vad är viktigt att tänka på för att inte få en förlust av förorening i provet eller kontaminera provet, så att analyssvaret blir missvisande?
  • Vilka instrument kan användas för direktmätning av föroreningar och förhållanden i jord och vatten?

Efter utbildningen kommer du ha kunskap om hur prover tas i både vatten och fasta material. Utbildningen motsvarar utbildningskraven angivna i SNFS 1990:11.
Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som vill få en grundläggande kunskap inom provtagning i utsläppsvatten och i fast material.

I priset inkluderas:
Lunch, fika, kursmaterial samt kursintyg.  


Vi på Ensucon brinner för det vi gör och våra engagerade medarbetare delar gärna med sig av sin kunskap till dig.
Om ditt företag vill ha en skräddarsydd utbildning där ni väljer tid och plats är det bara att höra av sig till oss på utbildning@ensucon.se eller ringa till +46 723066407