Projektledning och avfall

Inom affärsområdet projektledning och avfall erbjuder Ensucon lösningar när andra ser problem. Ett gediget kontaktnät och kompetens inom projektledning och avfall gör att alla former av frågeställningar rörande dessa kan hanteras. Nyckeln till framgång ligger kommunikation, engagemang och erfarenhet. Att tillsammans med problemägare, tillsynsmyndighet och övriga intressenter hitta lösningar som är både relevant och kostnadseffektiva. Vi samarbetar när andra konkurrerar på så sätt blir kundnyttan maximal.
Exempel på typprojekt
 • Lokaliseringsutredningar
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Undersökningar i samband med föreläggande från tillsynsmyndighet
 • Projektledning i samband med upphandling av tjänster som omfattas av LOU
 • Strategiska dokument såsom Avfallsplan, föreskrifter, förfrågningsunderlag
 • BAS-P (både inom Infra och industri)
 • BAS-U (både inom Infra och industri)
 • Tekniska projektledning
 • Avfallsutredningar
 • Periodisk besiktning
 • Kontrollprogram
För mer information, ta kontakt med Rickard.
Kontakta oss för mer info