Förorenade områden

Inom affärsområdet förorenade områden erbjuder Ensucon lösningar till fastighetsrelaterade miljöfrågor med avseende på mark och grundvatten. Ett gediget kontaktnät och en tidigare erfarenhet från olika typer av fastigheter och föroreningar gör att alla typer av frågeställningar rörande förorenade områden kan hanteras. Nyckeln till framgång ligger i kommunikation och dialog med projektets samtliga parter såsom beställare, tillsynsmyndighet, fastighetsägare och övriga intressenter. Vi samarbetar när andra konkurrerar på så sätt blir kundnyttan maximal.
Exempel på typprojekt
  • Utredningar i samband med exploatering
  • Utredningar i samband med försäljning/köp av fastigheter (EDD)
  • Undersökningar i samband med föreläggande från tillsynsmyndighet
  • Saneringskontroller i samband med sanering av påträffade föroreningar
  • Kontrollprovtagningar av grundvatten
  • Statusrapporter enligt IED direktivet i samband med tillståndsansökningar
  • Provtagning inför en korrekt masshantering
  • Anmälningsärenden enligt miljöprövningsförordningen och Miljöbalken
För mer information, ta kontakt med David.
Kontakta oss för mer info