Ledningssystem

Inom Ensucons affärsområde för strategiska miljötjänster hjälper vi företag och offentlig sektor med arbete kring bland annat ledningssystem kopplat till miljö, kvalitet och arbetsmiljö. VI hjälper både till med att bygga upp smarta och effektiva ledningssystem från grunden, men även med att förbättra och underhålla befintliga system. En av våra största tjänster är där vi hyr ut miljö-, kvalitets- och/eller arbetsmiljösamordnare till företag antingen till ett fast pris eller löpande räkning.
  • Miljöledningssystem ISO 14001
  • Kvalitetsledningssystem ISO 9001
  • Arbetsmiljöledningssystem 45001
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1
  • KMA-tjänster där vi går in som miljö-, kvalitets- och/eller arbetsmiljöchef på företaget
  • Internrevisioner kopplat till ovan
  • Hållbarhetsfrågor och hållbarhetsredovisning
För mer information, ta kontakt med Gustav.
Kontakta oss för mer info