Vad gör vi?

Vi arbetar med konsultuppdrag inom industri och offentlig sektor.  Våra mål är att förbättra och effektivisera för våra kunder inom miljö, arbetsmiljö och hållbarhet.

Klicka på tjänsten för att läsa mer om ledningssystem, förorenade områden och projektledning/avfall.


Kontakta oss för mer information på info@ensucon.se eller på telefon 079-337 99 83. Vill du har direktkontakt med en av våra konsulter kan du få mer information genom att klicka här.

  • "På ett smidigt sätt tagit fram statusrapport för mark & grundvatten i samband med tillståndansökan"
  • "David har på ett effektivt och kompetent sätt utfört miljöteknisk markundersökning"
  • "Ensucon och deras konsulter finns på ett professionellt och engagerat sätt där vi behöver hjälp"
  • "Ensucons kompetens och stöttning bidrar till vårt kvalitets- och miljöarbete!"
Kontakta oss

På Ensucons blogg kan du läsa intressanta artiklar om allt från Ensucons senaste projekt till våra tankar om företagskultur. Klicka på länken nedan för att läsa det senaste inlägget!