Akustik

Vi har lösningar för akustik, buller och vibrationer!

Ensucon erbjuder expertishjälp inom allt som rör akustik, buller och vibrationer. Vi har över 20 års erfarenhet av mätningar, beräkningar, riskanalyser och utredningar inom området. Vår långa erfarenhet och höga kompetens i kombination med toppmoderna instrument och de senaste beräkningsverktygen gör att vi kan erbjuda en trygg och resurseffektiv affär.

Vi tar bollen oavsett vilka lagar, regler och bestämmelser kring buller och vibrationer som gäller inom just ert område. 

Ensucon hjälper er med inventeringsarbete, riskanalyser och besiktningar i samband med sprängning, packning, pålning, spontning och schaktning.


Kontakta oss
Vi utför uppdrag inom bland annat:
 • Byggnadsakustik
 • Projektering och mätning
 • Tillstånds- och planärenden
 • MKB
 • Stomljud
 • Vibrationsutredningar
 • Externt industribuller
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Produktutveckling
 • Vindkraft
 • Byggarbeten
 • Bergtäkter


Ring Johan för att snacka ljud och vibrationer!


Johan Scheuer 
0730-85 61 18 
johan.scheuer@ensucon.se