Akustik

Behöver ni hjälp med akustik, buller och  vibrationer?  Vi löser det!

Ensucon erbjuder expertishjälp i allt som rör akustik, buller och vibrationer. Vi har expertis med över 20 års erfarenhet av mätningar, beräkningar, riskanalyser och utredningar inom området. Vår långa erfarenhet och höga kompetens i kombination med toppmoderna instrument och de senaste beräkningsverktygen gör att vi kan erbjuda en trygg och resurseffektiv affär.

Vi tar bollen avseende vilka lagar, regler och bestämmelser kring buller och vibrationer som gäller inom just ditt område, och vilket som är bästa sättet att uppfylla reglementet.

Ensucon hjälper er med inventeringsarbete, riskanalyser och besiktningar i samband med sprängning, packning, pålning, spontning och schaktning.


Kontakta oss
Vi utför uppdrag bland annat inom:
 • Byggnadsakustik
 • Projektering och mätning
 • Tillstånds- och planärenden
 • MKB
 • Stormljud
 • Vibrationsutredningar
 • Externt industribuller
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Produktutveckling
 • Vindkraft
 • Byggarbeten
 • Bergtäkter


Hur kan vi hjälpa just dig? Hör gärna av dig till oss för en mer ingående dialog!


Johan Scheuer 
0730-85 61 18 
johan.scheuer@ensucon.se