Arbetsmiljö

Vi vet hur ett strukturerat arbetsmiljöarbete ser ut! 

Vi hjälper företag och offentlig sektor med allt som rör arbetsmiljö. Vi hjälper till att bygga upp smarta och effektiva system för att arbeta med arbetsmiljöfrågor i både stort och smått.

Snabb insats eller stöd under lång tid - vi har korta ledtider och skräddarsyr en lösning efter era behov.

Vi är vana vid att hyra ut arbetsmiljösamordnare till såväl företag som kommuner.   

  Kontakta oss

  Vi är experter på:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1
  • Att agera arbetsmiljöchefer på företag
  • Internrevisioner kopplat till arbetsmiljö
  • Utbildningar i arbetsmiljö
  • Ljus- och ljudmätningar
  • Arbetsmiljöledningssystem 45001


  Ring Gustav så berättar han mer!


  Gustav Johansson
  0723-06 64 07
  gustav@ensucon.se