Arbetsmiljö

Behöver ni hjälp med strukturerat arbetsmiljöarbete? Vi löser det!

Vi hjälper företag och offentlig sektor med allt kring arbetsmiljö. Vi hjälper till med att bygga upp smarta och effektiva system för att arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Snabb insats eller stöd under lång tid - vi har korta ledtider och skräddarsyr en lösning efter dina behov oavsett vad det behovet är.

En av våra största tjänster är att  hyra ut arbetsmiljösamordnare till företag antingen till ett fast pris eller löpande räkning.

  Kontakta oss

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1
  • Vi kan gå in som arbetsmiljöchef på företag
  • Internrevision kopplat till arbetsmiljö
  • Utbildningar i arbetsmiljö
  • Ljus- och ljudmätningar
  • Arbetsmiljöledningssystem 45001


  Kontakta oss idag för att diskutera dina behov!


  Gustav Johansson
  0723-06 64 07
  gustav@ensucon.se