Bullermätning

Vi vet hur man mäter buller!


Vi hjälper er med bullermätningar oavsett om ni behöver en korttids- eller långtidsmätning. Vi har över 20 års erfarenhet av mätningar, beräkningar, riskanalyser och utredningar inom området. Vår långa erfarenhet och höga kompetens i kombination med toppmoderna instrument och de senaste beräkningsverktygen gör att vi kan erbjuda en trygg och resurseffektiv affär.

Vi mäter buller vid byggarbetsplatser där ekvivalenta och maximala ljudtrycksnivåer mäts under längre tidsperioder. Beroende på resultaten erbjuder våra erfarna akustiker åtgärdsförslag och rådgör med dig om nästa steg.

Vi använder professionell utrustning som uppfyller gällande standarder.
Vi visar vägen oavsett vilka lagar, regler och bestämmelser kring buller och vibrationer som gäller inom just ert område.
Kontakta oss
Vi utför bullermätningar i samband med:
  • Pålning, schaktning, sprängning och på byggarbetsplatser. 
  • I skolor och andra lokaler. 

Vi mäter ljudisolering enligt:
  •  SS-EN ISO 16283:-1  

Vi mäter efterklangstid enligt:
  • SS-EN ISO 3382-2.
Ring Johan för att prata buller!Johan Scheuer 
0730-85 61 18 
johan.scheuer@ensucon.se