Bullermätning

Behöver ni hjälp med bullermätningar? Vi hyr ut långtidsmätare!


Vi hjälper dig med bullermätningar, oavsett om du behöver en korttidsmätning eller långtidsmätning. Med över 20 års erfarenhet av mätningar, beräkningar, riskanalyser och utredningar inom området. Vår långa erfarenhet och höga kompetens i kombination med toppmoderna instrument och de senaste beräkningsverktygen gör att vi kan erbjuda en trygg och resurseffektiv affär.

Vi mäter buller vid byggarbetsplatser där ekvivalenta och maximala ljudtrycksnivåer mäts under längre tidsperioder. Beroende på resultaten erbjuder våra erfarna akustiker åtgärdsförslag och rådgör med dig om nästa steg.

Vi använder professionell utrustning som uppfyller gällande standarder.
Vi tar bollen avseende vilka lagar, regler och bestämmelser kring buller och vibrationer som gäller inom just ditt område.
Kontakta oss
Bullermätning i samband med pålning, schaktning, sprängning och på byggarbetsplatser. Mätningar på skolor och i andra lokaler. Har ni behov av bullermätning så har vi en lösning.

Vi kan mäta ljudisolering enligt SS-EN ISO 16283:-1 och efterklangstid enligt SS-EN ISO 3382-2.

Kontakta oss idag för en offert gällande uthyrning av långtidsmätare.
Hör av dig för en diskussion kring just ditt projekt!Johan Scheuer 
0730-85 61 18 
johan.scheuer@ensucon.se