CSRD

Vi hjälper er med er hållbarhetsrapportering!


EU har satt nya krav gällande hållbarhetsrapportering, och 1 januari 2024 börjar Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) att gälla. Vet du om ditt företag omfattas av kravet?

CSRD syftar på företags frivilliga initiativ för att ta ansvar för sina sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter.  Tanken med CSRD är att underlätta för bolag att rapportera de sociala och miljömässiga effekterna av sin verksamhet på ett säkert sätt.

Implementeringen av direktivet kommer att ske i olika etapper:  

Räkenskapsåret 2024: 
Bolag som redan omfattas av kravet på hållbarhetsrapportering (NFRD) (börsnoterade bolag med fler än 500 anställda).  

Räkenskapsåret 2025:
Bolag som uppfyller två av tre av följande kriter: över 250 anställda, 40 miljoner euro i nettoomsättning och ≥ 20 miljoner euro i balansomslutning.​

Räkenskapsåret 2026:
Börsnoterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag​ för försäkring. 

Även mindre och små börsnoterade verksamheter kommer omfattas, men med mindre kravställningar till år 2028.

Varför är det viktigt att börja nu?

Hållbarhetsrapporteringen förväntas påbörjas för räkenskapsåret 2024, dvs rapportering år 2025. De verksamheter som avvaktar med CSRD-rapporteringen riskerar att bli mindre attraktiva för investerare, då de inte blir lika transparanta och jämförbara som rapporterande bolag. Genom att skapa en dubbel väsentlighetsanalys säkerställs att ditt företags hållbarhetsrapportering är relevant och överensstämmer med regelverk och standarder som tagits fram via CSRD.​

Vi hjälper er!

Ensucon erbjuder er stöd och hjälp på vägen mot att implementera den hållbarhetsrapportering CSRD kräver, men även vidare om så önskas. ​ Vi är experter på:​

  • Hållbarhetsrapportering (däribland CSRD)​
  • Dubbel väsentlighetsanalys/materialitetsanalys​
  • GAP-analys​
  • Workshops & utbildningar​
  • Lagstiftning & styrmedel​
Genom att hållbarhetsrapporera hjälper vi dig att främja ditt företagets hållbarhetsarbete och positionerar det som en ansvarsfull aktör på marknaden.

 Hör av er till oss för att få reda på vad vi kan erbjuda er, och hur din verksamhet berörs av CSRD!

 


Ring Gustav och snacka hållbarhetsrapportering!


Gustav Johansson
072-306 64 07
gustav@ensucon.se