Förorenade områden

Vi är experter på förorenad mark!

Ensucon erbjuder helhetslösningar inom fastighetsrelaterade miljöfrågor med avseende på mark och grundvatten. Vårt kärnkoncept bygger på kundnöjdhet vilket för oss innebär att finnas där för kunden.

Vi för en dialog med projektets samtliga parter såsom beställare, tillsynsmyndigheter, fastighetsägare och övriga intressenter.

Våra experter har gedigna kontaktnät som gör att vi kan erbjuda lösningar i både stora som små projekt. 


Kontakta oss

Våra tjänster inkluderar:

  • Utredningar i samband med exploatering
  • Saneringskontroller
  • Kontrollprovtagning av grundvatten
  • Utredningar i samband med köp/försäljning av fastigheter (EDD)
  • Statusrapporter enligt IED direktivet.


Hur kan vi hjälpa er?  Ring David för experthjälp.


David Lundh
0709-98 89 01
david@ensucon.se