Förorenade områden

Behöver ni hjälp med förorenad mark? Vi hittar en lösning!

Ensucon erbjuder helhetslösningar inom fastighetsrelaterade miljöfrågor med avseende på mark och grundvatten. Vårt kärnkoncept bygger på kundnöjdhet vilket för oss innebär att finnas där för kunden och alltid vara tillgänglig för frågor och diskussioner.

Vi för en dialog med projektets samtliga parter såsom beställare, tillsynsmyndigheter, fastighetsägare och övriga intressenter.

Våra experter har gedigna kontaktnät som gör att vi kan erbjuda lösningar i stora som små projekt. Våra tjänster inkluderar:

  • Utredningar i samband med exploatering
  • Saneringskontroller
  • Kontrollprovtagning av grundvatten
  • Utredningar i samband med köp/försäljning av fastigheter (EDD)
  • Statusrapporter enligt IED direktivet.


Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa just dig?  Hör gärna av dig till oss för en mer ingående dialog! 


David Lundh
0709-98 89 01
david@ensucon.se