Luft

Vi arbetar med allt inom luftfrågor, från mätningar till bedömning av miljökvalitetsnormer!


Ensucon erbjuder mätningar av luftkvalité. God luftkvalite är avgörande för människors hälsa och välmående för Sveriges ekosystem. Vi hjälper er att designa, utforma och mäta luftkvalité löpande inom egenkontrollen samt till exempel vid tillståndsansökningar för att säkerställa att miljökvalitetsnormer för MKN inte överskrids. Ensucon arbetar med aktiva och passiva provtagare för alla typer av luftföroreningar och våra specialister har lång erfarenhet av att arbeta i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter.  

Ensucon erbjuder Lång erfarenhet och engagerade kollegor som kan hjälpa till med alla delar som är kopplade till utsläpp till luft.  

Vi hjälper er från utredning, mätning, planering, till åtgärdsförslag för att förbättra luftkvalitén utifrån era unika förhållanden.

Kontakta oss


Vi hjälper er med:

  • Mätning av luftkvalite (ex Partikar, NOx, SOx)
  • Analys i enlighet med MKN
  • Åtgärdsförslag
Hör av dig till Salar för att diskutera luft!

Salar Valinia

0721-737298

salar.valinia@ensucon.se