Projektledning

Behöver ni hjälp med projektledning? Vi tar er hela vägen!


Vi erbjuder lösningar där andra ser problem. Lång erfarenhet inom  projektledning och ett gediget kontaktnät gör att Ensucon kan ta sig an vilket projekt som helst. Nyckeln till framgång ligger kommunikation, engagemang och erfarenhet. Att tillsammans med problemägare och övriga intressenter hitta lösningar som är både relevant och kostnadseffektiva. Vi samarbetar nära med kund så att kundnyttan blir maximal.

  • Lokaliseringsutredningar
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Undersökningar i samband med föreläggande från tillsynsmyndighet
  • Projektledning i samband med upphandling av tjänster som omfattas av LOU
  • BAS-P (både inom Infra och industri)
  • BAS-U (både inom Infra och industri)
  • Tekniska projektledning
Kontakta oss
Vi är med er hela vägen.  Ensucon hjälper till att ta fram en projektplan, en tidsplan och en budget. Vi kommunicerar löpande med alla intressenter för att se till att projektet levereras med önskad kvalité, i tid, och till rätt pris.


Problemlösning är vår specialitet. Är projektet redan igång och har inte riktigt gått som tänkt eller behöver ni helt enkelt förstärkning. Ensucon kan hjälpa till i vilket skede som helst och se till att driva ditt projekt framåt.


Kontakta oss idag för att diskutera dina behov!Rickard Sallermo
0793-37 99 83
Rickard@ensucon.se