Projektledning

Vi tar er hela vägen!


Vår långa erfarenhet inom  projektledning och ett gediget kontaktnät gör att Ensucon kan ta sig an vilket projekt som helst. Nyckeln till framgång ligger i kommunikation, engagemang och erfarenhet. Tillsammans med vår kund och övriga intressenter hittar vi lösningar som är både relevanta och kostnadseffektiva.

Vi är med er hela vägen.  Ensucon hjälper till att ta fram en projektplan, en tidsplan och en budget. Vi kommunicerar löpande med alla intressenter för att se till att projektet levereras med hög kvalité, i tid, och till rätt pris.

Problemlösning är vår specialitet. Är projektet redan igång men har inte riktigt gått enligt plan eller behöver ni helt enkelt förstärkning? Ensucon kan hjälpa till i alla skeden och ser till att driva ditt projektet framåt.

Kontakta oss
Vi hjälper er med:
  • Lokaliseringsutredningar
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Undersökningar i samband med föreläggande från tillsynsmyndighet
  • Projektledning i samband med upphandling av tjänster som omfattas av LOU
  • BAS-P (både inom Infra och industri)
  • BAS-U (både inom Infra och industri)
  • Tekniska projektledning


Hör av dig till Rickard för att snacka projektledning!Rickard Sallermo
0793-37 99 83
rickard@ensucon.se