Tillståndsärenden

Vi kan tillståndsärenden gällande miljöfarlig verksamhet!


Oavsett om ni behöver upprätta nya tillstånd eller bara uppdatera era befintliga så visar Ensucon vägen. Inom tillståndsärenden hjälper vi stora som små företag att bedriva sina verksamheter på ett hållbart sätt både gällande miljö och ekonomi.

Med ett  gediget kontaktnät och kompetens är inget tillståndsärende för stort eller för litet för oss. Vi hjälper dig ta fram samrådsunderlag, samråda med myndigheter och andra intressenter, ta fram miljökonsekvensbeskrivning och alla förundersökningar som kan tänkas behövas.

Nyckeln till framgång ligger kommunikation, engagemang och erfarenhet. Att tillsammans med problemägare, tillsynsmyndighet och övriga intressenter hitta lösningar som är både relevant och kostnadseffektiva. Vi samarbetar när andra konkurrerar på så sätt blir kundnyttan maximal.

Kontakta oss


Vi hjälper er med:

  • Lokaliseringsutredningar
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Undersökningar i samband med föreläggande från tillsynsmyndighet
  • Kontrollprogram


Hör av dig till Rickard för att diskutera tillstånd!Rickard Sallermo
0793-37 99 83
Rickard@ensucon.se