Tillståndsärenden

Behöver ni hjälp med tillståndsärenden gällande miljöfarlig verksamhet? Vi löser det!


Ensucon hjälper dig uppdatera befintliga tillstånd eller att upprätta helt nya tillstånd för din verksamhet. Inom tillståndsärenden hjälper vi stora som små företag att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt både gällande miljö och ekonomi.

Med ett  gediget kontaktnät och kompetens är inget tillståndsärende för stort eller för litet för oss. Vi hjälper dig ta fram samrådsunderlag, samråda med myndigheter och andra intressenter, ta fram miljökonsekvensbeskrivning och alla förundersökningar som kan tänkas behövas.


  Kontakta oss

  Nyckeln till framgång ligger kommunikation, engagemang och erfarenhet. Att tillsammans med problemägare, tillsynsmyndighet och övriga intressenter hitta lösningar som är både relevant och kostnadseffektiva. Vi samarbetar när andra konkurrerar på så sätt blir kundnyttan maximal.

  • Lokaliseringsutredningar
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Undersökningar i samband med föreläggande från tillsynsmyndighet
  • Kontrollprogram


  Hör av dig idag för att diskutera dina behov!  Rickard Sallermo
  0793-37 99 83
  Rickard@ensucon.se