Vatten

Vi arbetar från källa till hav, kontakta oss så tar vi er hela vägen!


Ensucon erbjuder helhetslösningar för alla former av limniska och marina miljöer. Vi arbetar brett inom miljöbedömningar, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram i enlighet med ramdirektivet för vatten. Vi utför naturvärdesinventeringar och strategiska miljöbedömningar kopplat till inom miljöbalkens kap. 11 och koncessionsansökningar. Vatten och sedimentprovtagning dropvideokartering, musselflytt och snorkelinventeringar är andra tjänster våra experter på Ensucon kan hjälpa till med. 

Ensucon erbjuder engagerade och kompetenta kollegor som skräddarsyr arbetet utifrån just era lokala frågeställningar.  

Vi hjälper med allt inom vatten kopplat till gällande lagkrav, mätningar och analys av utbyggnad och relevanta åtgärder för att säkerställa vatten av god kvalité.

Kontakta oss


Vi hjälper er med:

  • Utvecklande av åtgärdsprogram
  • Utvärdering och bedömning enligt MKN och ramdirektivet för vatten
  • Vattenprovtagning
  • Vattenskyddsområden
  • Provtagning
  • Naturvärdesinventeringar
  • MiljöbedömningarHör av dig till Salar för att diskutera vatten!Salar Valinia

0721-737298

salar.valinia@ensucon.se